• QUẢN LÝ BÁN HÀNG
  Bán hàng mọi thiết bị
  Cập nhật doanh số, tồn kho
  trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng
  Dùng thử ngay!
 • Quản lý kho trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng
  Cảnh báo tồn giúp tối ưu chi phí lưu kho
  Dùng thử ngay!

The fastest way to grow your business with the leader in pos247 Check out our options and features included.

Giải pháp quản lý tổng thể

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý của nhà bán lẻ, quản lý mọi giao dịch và thông tin quan trọng của cửa hàng: công nợ, xuất-nhập-tồn kho, khách hàng, quản lý theo thời gian thực.

dark and light