About Us

"247" chính là 24 giờ trong 1 ngày 7 ngày trong 1 tuần

Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự nhanh chóng, tiện lợi, luôn sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ khách hàng bất kể thời gian không gian . Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và “ngủ kỹ” khi giao việc thực hiện đơn hàng cho chúng tôi.


Who We Are

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều điều phải làm để vận hành một công việc kinh doanh, ngoài việc có kiến thức về marketing, kiến thức về ngành hàng... — cần phải tổ chức, đào tạo, một chút cảm hứng và những công cụ hỗ trợ đắc lực. Chúng tôi biết điều đó bởi vì chúng tôi cũng là những người kinh doanh. Hãy tìm hiểu thêm về chúng tôi là ai và làm cách nào chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp phù hợp cho bạn — từ những điều căn bản đến phức tạp nhất của dịch vụ.

HTML/CSS
100%
Design
85%
WordPress
75%
PHP
90%
Photoshop
85%